AUTOMATYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - PROJEKT, REALIZACJA