AUTOMATYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - PROJEKT, REALIZACJA

wagi_zbiornikowe

Nasza oferta obejmuje swoim zakresem kompleksowe układy wagowe również dla stref zagrożonych wybuchem.

-         wagi zbiornikowe, magazynowe i silosy
-         wagi zbiornikowe procesowe / legalizowane
-         mieszalniki - ważenie mieszalników
-         egalizatory  / disolvery
-         reaktory
-         wagi samochodowe / kolejowe
-         legalizowane układy wagowe w strefach czystych lub zagrożonych wybuchem Ex
-         oraz wiele innych typów zbiorników, gdzie wymagany jest pomiar z dużą lub małą dokładnością
w celu prowadzenia procesu lub określenia  poziomu  poprzez pomiar masy.
-         układy dozowania / komponowania produktu

Stosowane przez naszą firmę komponenty, wykazują najwyższą jakość w celu zapewnienia dokładności,
powtarzalności ważenia oraz bezpieczeństwa w warunkach przemysłowych.

Oferujemy:

-         pomoc przy projektowaniu wag
-         konsultacje przy doborze czujników i przetworników wagowych
-         kompletne projekty mechaniczne
-         uruchomienie i kalibracja wag
-         szkolenia
-         serwis wag po zakończonym okresie gwarancyjnym
-         urządzenia pomiarowe do wag zbiornikowych: czujniki tensometryczne, zestawy montażowe,
przetworniki wagowe

Podstawowe cechy urządzeń wagowych :

-         typoszereg czujników wagowych oraz zestawów montażowych zapewniających ochronę
przed wibracjami, wiatrem, siłami dynamicznymi wywoływanymi przez napędy pracujące w zbiornikach.
Dzięki temu, większość zbiorników można  przystosować do pracy jako wagi zbiornikowe;
Stosowane czujniki PR6201, PR6221, PR6251, PR6211 - w dziale produkty

-         wykonanie czujników ze stali kwasoodpornej umożliwia wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu.
Wersje Ex
umożliwiają pracę wag zbiornikowych w strefie zagrożonej wybuchem;

-       zakres ważenia oraz wielkość zbiorników nie stanowi żadnej przeszkody przy projektowaniu
wag zbiornikowych. Możliwe jest wykonanie wag zbiornikowych o zakresie liczonym w kilogramach
jak i również wag o zakresie setek ton;

-       dokładność czujników dostosowana jest zawsze do wymagań aplikacji. Dostępne są czujniki
wagowe w klasach dokładności od 0,008% do 0,5%;

-       powtarzalność parametrów czujników (zwłaszcza wzmocnienie i rezystancja wyjściowa) pozwala
na wymianę czujników bez potrzeby ponownej kalibracji wagi zbiornikowej;

-       temperatury pracy wagi  mogą standardowo wahać się w granicach –300C - +950C. Istnieją również
czujniki tensometryczne pozwalające na pracę w temperaturze +1800C;

-       przeciążalność czujników  zapewnia możliwość bezpiecznej pracy przy przeciążeniu czujnika
od 150% do 200% w zależności od typu.

W zależności od aplikacji przy wagach zbiornikowych stosuje się przetworniki wagowe i wyświetlacze spełniające wymagania techniczne i użytkowe. Istnieje możliwość stosowania prostych przetworników analogowych ze standardowym wyjściem 4-20mA, przetworników cyfrowych umożliwiających przesyłanie informacji o wadze do zewnętrznych systemów sterowania za pomocą sygnałów analogowych jak i również przy wykorzystaniu transmisji szeregowej. Do pracy z wagami zbiornikowymi przystosowane są również wskaźniki wagowe umożliwiające odczyt wagi na dużych i przejrzystych wyświetlaczach oraz sterowniki wagowe, umożliwiające pełne sterowanie procesem ważenia, dozowania jak i również realizację procedur standardowego sterownika PLC